Публічний договір (оферта)

  Редакція від 31 серпня 2022 року

Публічный договір (оферта) на використання послуг веб-сайту sushimax.com.ua

 

1. Загальні положення.

 

Інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ (далі - Продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця в адреса як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець).

 

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт вчинення покупцем замовлення, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі, і отримання даного замовлення Продавцем - є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

 

Використання послуг і покупка товарів, послуг інтернет-магазином https://sushimax.com.ua/ передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар з правилами, цінами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі.

 

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:

 

А) на момент покупки товару йому виповнилося 18 років;

 

Б) інформація, яка надається при замовленні товарів або послуг, є правильною і актуальною;

 

В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої інформації, пов'язаної з діяльністю продавця.

 

На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою) і якщо ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, покиньте сайт.

 

Якщо Покупець не згоден з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не має права користуватися послугами і купувати товари за цим Договором.

 

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити таким чином:

 

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

 

«Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується тільки сайтом.

 

«Продавець» - ФОП Харевська Алла Павлівна

ІНН 3157823067

Виписки с ЄДР №179884987429 от 25.09.2023

Юр. адреса: Україна, 07405, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.

Київська, будинок 247, квартира 284

Платник єдиного податку 2 групи, не є платником ПДВ

UA193052990000026001010127210

МФО 305299, АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

«Покупець» - фізична або юридична особа, вступили в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

 

«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору, без підписання Договору в письмовій формі.

 

«Замовлення» - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

 

«Кур'єрська доставка» - безпосередня передача товару від продавця до покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець не здійснює самостійно доставку товару.

 

«Інтернет-магазин» - веб-сторінка продавця https://sushimax.com.ua/

 

«Місце продажу Товару» - заклад громадського харчування (ресторан) Продавця.

 

2. Предмет договору.

 

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцеві Товару, відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець оплачує і приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

 

2.2. Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід'ємною частиною оферти.

 

2.3. Продаж товару здійснюється в установі Продавця.

 

3. Момент укладання договору.

 

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

 

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини. Покупець зобов'язується самостійно знайомитися з умовами договору, продавець не зобов'язаний інформувати Покупця про наявність договору.

 

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.

 

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір з підписами сторін.

 

3.5. Покупець самостійно і за власним бажанням зв'язується з продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним договором і погоджується з ним.

 

4. Ціна товару.

 

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскурантом.

 

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

 

4.3. Остаточною є ціна, зазначена менеджером при оформленні замовлення.

 

4.4. Ціни, зазначені на сайті https://sushimax.com.ua/, носять ознайомчий характер.

 

5. Оплата товару.

 

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну товару в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

 

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://sushimax.com.ua/ здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент покупки товарів або отримання послуг.

 

5.3 Оплата товарів і послуг інтернет-магазину https://sushimax.com.ua/ здійснюється відповідно до розділу «Оплата і доставка замовлень», опублікованому на сайті https://sushimax.com.ua/. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

 

5.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій .

 

5.5. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином https://sushimax.com.ua/ (при наявності товару на момент фіксування оплати Продавцем у імпортера, фізичної наявності товару на складі продавця, можливості його доставки на склад Продавця або за адресою зазначену Покупцем). До моменту отримання оплати інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ не несе ніяких зобов'язань перед Покупцем товарів і послуг, замовлених Продавцем.

 

5.6. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

 

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов'язаний пред'явити менеджеру або кур'єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату т.д.).

 

5.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлення позиції Товару до оплати Замовлення, Продавець зобов'язаний в найкоротші терміни повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на товар.

 

6. Доставка товару.

 

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивезення) із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, або скористатися послугами кур'єрської доставки. Продавець самостійно не здійснює доставку замовленого Товару Покупцю.

 

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, який буде зазначений у замовленні.

 

6.3. Кур'єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним адресою.

 

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється в межах м. Бровари та в передмістя, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

 

7. Продаж товару і послуг.

 

7.1. Інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка і сам сайт https://sushimax.com.ua/ ) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, покупки товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

 

7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань за обставин, викладених у п.7.1 (виключаючи «форс-мажор») інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за товари або послуги.

 

7.3. Інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за товари і послуги.

 

7.4. Інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажу товару Покупцеві в разі відсутності у нього можливості надати відповідний товар і / або послугу.

 

7.5. Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:

 

А) відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати і отримання від кур'єра;

 

Б) за рішенням суду;

 

В) якщо даний товар є належної якості.

 

7.6. Місце продажу Товару є закладом громадського харчування (ресторан) Продавця.

 

8. Відповідальність перед третіми особами.

 

8.1. Інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання товарів і послуг, придбаних у інтернет-магазині https://sushimax.com.ua/ і з його допомогою.

 

8.2. Інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ не несе відповідальності за зміст і якість, проданих товарів за умови наявності сертифікатів імпортера і документів, що підтверджують придбання даної продукції в імпортера.

 

8.3. Інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ не несе ніякої відповідальності за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Інтернет-магазину, а саме - настання обставин, що виникли з вини або необережності Покупця і / або настання обставин, що виникли з вини або необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та / або настання форс-мажорних обставин.

 

9. Права та обов'язки Сторін.

 

9.1. Продавець зобов'язується:

 

9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

9.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (https://sushimax.com.ua/). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення.

 

9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.

 

9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

 

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

 

9.3. Продавець має право передати свої права і обов'язки по виконанню Замовлень третім особам.

 

9.4 Покупець зобов'язується:

 

9.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина.

 

9.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

 

10. Форс-мажорні обставини.

 

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

 

11. Авторські права.

 

Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину (https://sushimax.com.ua/), є власністю продавця та / або його постачальників і виробників Товару.

 

12. Інформація та її використання.

 

12.1. Покупець зобов'язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг та / або покупки товару, які він отримує або купує. Інформація, надана Покупцем, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

 

12.2. Інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ має право на свій розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

 

12.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину https://sushimax.com.ua/ може служити приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Покупцем у разі призупинення \ невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 12.1.

 

12.4. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця, адреса доставки, контактні телефони, адресу електронної пошти і т.д.) з метою:

 

- виконання умов даного Договору;

 

- доставки Покупцеві замовленої ним продукції.

 

12.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин https://sushimax.com.ua/ , Покупець дає згоду на збір і обробку наданої ним інформації.

 

12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

 

12.7. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

13. Повернення Товару


13.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.


13.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.


13.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.


13.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.


13.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.


13.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.


13.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.


13.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти»
Наші контакти
Прийом замовлень
Кожен день
з 10:00 до 21:00

Мін. замовлення
В Броварах
350 гривень